A A A A A
Ezechiel 15
1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, prečo by vinič bol lepší než akýkoľvek strom, ako konár zo stromu v lese?
3
Vari je z neho drevo súce na výrobu užitočnej veci? Možno z neho spraviť klin a navešať naň nádoby?
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2
Človeče, o čo je vinič lepší než iné stromy a ratolesť viniča lepšia než stromy lesa?
3
Možno vziať z neho drevo a použiť ho na náradie? Či vezmú z neho kolík na zavesenie náčinia?
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2
Synu človeka, čo je viac drevo viniča než ktorékoľvek iné drevo? Čo jeho letorast, ktorý bol medzi stromami lesa?
3
Či sa vezme z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vezmú z neho klin zavesiť naň nejaký riad, akýkoľvek?
Slovenská Biblia 1936

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2
Človeče, o čo je vinič viac ako iné stromy, ako ratolesť medzi stromami lesa?
3
Možno vziať z neho drevo a použiť ho na výrobok? Či vezmú z neho klin na zavesenie náčinia?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Pán prehovoril ku mne takto:
2
„Syn človeka, akú prednosť má drevo viniča medzi všetkými stromami, vetvička, ktorá je medzi stromami lesa?
3
Či vezmú z neho drevo, aby ho spracovali na náradie? Či vezmú z neho klin, aby naň navešali rozličné nádoby?
Slovenská Biblia Katolícky