A A A A A
Ezechiel 15
7
Obrátim proti nim svoju tvár. Hoci unikli z ohňa, oheň ich strávi a tak si uvedomíte, že ja som Jahve, keď obrátim proti nim svoju tvár
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Upriem svoju tvár proti nim: dostanú sa z ohňa, ale oheň ich pohltí! Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď obrátim svoju tvár proti vám.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
A obrátim svoju tvár proti nim; z jedného ohňa vyšli, a druhý oheň ich strávi, a zviete, že ja som Hospodin, keď postavím svoju tvár proti nim.
Slovenská Biblia 1936

7
Upriem svoju tvár proti nim: z ohňa vyšli, ale oheň ich pohltí! Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď obrátim svoju tvár proti vám.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Namieril som proti nim svoju tvár; z ohňa vyšli a oheň ich strávil. I budete vedieť, že ja som Pán, až obrátim proti nim svoju tvár.
Slovenská Biblia Katolícky