A A A A A
Ezechiel 15
6
Preto takto hovorí Pán Jahve: Ako som hodil na oheň vinič so všetkou lesnou drevinou na spálenie, tak isto urobím s obyvateľmi Jeruzalema.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Preto Hospodin, Pán hovorí toto: Ako som medzi stromami lesa urobil s viničom to, že som ho dal ohňu na strávenie, tak som urobil s obyvateľmi Jeruzalema.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Preto takto hovorí Pán Hospodin: Ako drevo viniča medzi drevom lesa, ktoré som oddal ohňu, aby ho strávil, tak som oddal obyvateľov Jeruzalema.
Slovenská Biblia 1936

6
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ako býva vinič medzi stromami lesa, ktoré som vydal ohňu na strávenie, tak som vydal obyvateľov Jeruzalema.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Nuž toto hovorí Pán zástupov: Čo som medzi stromami lesa urobil drevu viniča, že som ho dal ohňu za pokrm, to som urobil obyvateľom Jeruzalema.
Slovenská Biblia Katolícky