A A A A A
Ezechiel 15
4
Veru ho na oheň hodia na spálenie. Keď oheň zožral obidva konce a stred je tiež spálený, potom je vari súci na niečo?
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Veru, ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho konce a jeho stred zotlel, či je ešte súci na niečo?
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Hľa, dáva sa na oheň, aby ho strávil. Oheň strávil oba jeho konce, a jeho prostredok ohorel, či sa hodí na nejakú prácu?
Slovenská Biblia 1936

4
Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho konce a jeho stred zotlel, či je súci na niečo?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Veru ho dajú ohňu za pokrm; jeho dva konce strávil oheň a prostriedok mu je popálený; či je súci na zužitkovanie?
Slovenská Biblia Katolícky