A A A A A
Ezechiel 15
3
Vari je z neho drevo súce na výrobu užitočnej veci? Možno z neho spraviť klin a navešať naň nádoby?
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Možno vziať z neho drevo a použiť ho na náradie? Či vezmú z neho kolík na zavesenie náčinia?
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Či sa vezme z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vezmú z neho klin zavesiť naň nejaký riad, akýkoľvek?
Slovenská Biblia 1936

3
Možno vziať z neho drevo a použiť ho na výrobok? Či vezmú z neho klin na zavesenie náčinia?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Či vezmú z neho drevo, aby ho spracovali na náradie? Či vezmú z neho klin, aby naň navešali rozličné nádoby?
Slovenská Biblia Katolícky