A A A A A
Jeremiáš 37
7
"Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne o radu, dajte túto odpoveď: Faraónovo vojsko, ktoré vyrazilo vám na pomoc, vracia sa do svojej zeme, do Egypta.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Toto povedz judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne vypytovať sa: Hľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do svojej krajiny, do Egypta.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Takto poviete judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne opýtať sa ma: Hľa, vojsko faraonovo, ktoré vám vyšlo na pomoc, navráti sa do svojej zeme, do Egypta.
Slovenská Biblia 1936

7
Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne dopytovať sa ma: Ajhľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do Egypta, do svojej krajiny.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
„Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Toto povedzte júdskemu kráľovi, ktorý vás poslal ku mne vypytovať sa: Veruže sa faraónovo vojsko, ktoré vyrazilo vám na pomoc, vráti do svojej krajiny, do Egypta.
Slovenská Biblia Katolícky