A A A A A
Jeremiáš 37
3
Kráľ Sedekiáš poslal k prorokovi Jeremiášovi Jukala, syna Šelemiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Maaseiášovho, s odkazom: "Modli sa za nás k Jahvemu, nášmu Bohu!"
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Tu kráľ Cidkija poslal Šelemjovho syna Jehúkala a kňaza Cefanju, Maaséjovho syna, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: Modli sa za nás k Hospodinovi, nášmu Bohu!
Slovenská Biblia SEB 2007

3
A kráľ Cedekiáš bol poslal Jehúchala, syna Šelemiášovho, a Cefaniáša, syna Maaseiášovho, kňaza, k prorokovi Jeremiášovi, aby povedali: Nože sa modli za nás Hospodinovi, nášmu Bohu.
Slovenská Biblia 1936

3
Kráľ Cidkija však predsa poslal Jehúchala, syna Šelemjovho, a kňaza Cefanju, syna Maaséjovho, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
I poslal kráľ Sedekiáš Juchala, syna Selemiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Másiášovho, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: „Modli sa za nás k Pánovi, nášmu Bohu!“
Slovenská Biblia Katolícky