A A A A A
Jeremiáš 37
18
Potom povedal Jeremiáš kráľovi Sedekiášovi: "Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim dvoranom a proti ľudu, že ste ma hodili do žalára?
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Nato sa Jeremiáš opýtal kráľa Cidkiju: Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim služobníkom a proti tomuto tvojmu ľudu, že ste ma uvrhli do väzenia?
Slovenská Biblia SEB 2007

18
A ešte povedal Jeremiáš kráľovi Cedekiášovi: Čo som zhrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom alebo proti tomuto ľudu, že ste ma dali do žalára?
Slovenská Biblia 1936

18
Potom Jeremiáš povedal kráľovi Cidkijovi: Čím som sa prehrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom i proti tomuto ľudu, že ste ma dali do väzenia?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Nato sa Jeremiáš opýtal kráľa Sedekiáša: „Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim sluhom a proti tvojmu ľudu, že ste ma uvrhli do väzenia?
Slovenská Biblia Katolícky