A A A A A
Jeremiáš 37
17
Kráľ Sedekiáš si ho dal priviesť k sebe a vo svojom paláci sa ho tajne vypytoval: "Máš nejaké slovo od Jahveho?" Jeremiáš odpovedal: "Áno." A pridal: "Že padneš do rúk babylonského kráľa!"
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Kráľ Cidkija poslal poňho, dal ho vyviesť a vo svojom dome sa ho kráľ potajomky vypytoval: Je nejaký výrok od Hospodina? Jeremiáš povedal: Je, a ešte dodal: Dostaneš sa do ruky babylonského kráľa.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
Potom poslal kráľ Cedekiáš a vzal ho. A kráľ sa ho vypytoval tajne vo svojom dome a riekol: Či je nejaké slovo od Hospodina? A Jeremiáš odpovedal: Je. A ďalej povedal: Budeš vydaný do ruky babylonského kráľa.
Slovenská Biblia 1936

17
Kráľ Cidkija však poslal po neho. Vo svojom paláci sa ho kráľ tajne opýtal: Máš nejaké slovo od Hospodina? Jeremiáš odpovedal: Mám. A dodal: Budeš vydaný do rúk babylonského kráľa.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Ale kráľ Sedekiáš ho dal odtiaľ vyviesť a potajomky sa ho vo svojom dome vypytoval: „Či je nejaký výrok od Pána?“ Jeremiáš odpovedal: „Je.“ A doložil: „Dostaneš sa do rúk babylonského kráľa.“
Slovenská Biblia Katolícky