A A A A A
Jeremiáš 37
16
Jeremiáša uväznili v podzemnej sklepenej pivnici a tam zostal dlhý čas.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Jeremiáš sa tak dostal do klenutej časti domu s cisternou. Tam musel Jeremiáš zostať mnoho dní.
Slovenská Biblia SEB 2007

16
Keď takto prišiel Jeremiáš do domu jamy a do sklepených miestností, býval tam, Jeremiáš, za mnoho dní.
Slovenská Biblia 1936

16
Tak sa dostal Jeremiáš do klenutej časti domu s cisternou. Jeremiáš tam ostal mnoho dní.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Jeremiáš teda išiel do cisternovej miestnosti v sklepení a Jeremiáš tam sedel dlhé dni.
Slovenská Biblia Katolícky