A A A A A
Jeremiáš 37
15
Dôstojníci prijali Jeremiáša veľmi nahnevane, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatana, ktorý bol zmenený na žalár.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Kniežatá sa rozzúrili na Jeremiáša, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jónatana; urobili z neho totiž väznicu.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
Vtedy sa rozhnevaly kniežatá na Jeremiáša a zbily ho a daly ho do väzenia, do domu Jonatána, pisára, lebo z neho boli spravili žalár.
Slovenská Biblia 1936

15
Kniežatá sa nahnevali na Jeremiáša, zbili ho a dali do väzenia v dome štátneho pisára Jonátána; lebo ten urobili žalárom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Kniežatá sa rozzlostili na Jeremiáša, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatána; z toho totiž urobili väznicu.
Slovenská Biblia Katolícky