A A A A A
Jeremiáš 37
12
Jeremiáš chcel odísť z Jeruzalema do Benjamínovho kraja prevziať dedičstvo v kruhu svojich príbuzných.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Jeremiáš vyšiel z Jeruzalema a chcel odísť do kraja Benjamíncov, aby tam prevzal dedičný podiel medzi ľudom.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
že išiel Jeremiáš von z Jeruzalema, aby odišiel do zeme Benjaminovej a vzal odtiaľ svoj podiel medzi ľudom.
Slovenská Biblia 1936

12
Jeremiáš sa vybral z Jeruzalema, aby mohol odísť do kraja Benjamín a vziať si tam podiel medzi svojimi príbuznými.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
odchádzal Jeremiáš z Jeruzalema do Benjamínovej krajiny usporiadať tam medzi ľudom dedičstvo(?).
Slovenská Biblia Katolícky