A A A A A
Jeremiáš 37
10
Aj keby ste porazili celé chaldejské vojsko, ktoré proti vám bojuje, a zostali by iba ranení chlapi ležať vo svojich stanoch, tí sa zodvihnú a spália toto mesto ohňom."
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Aj keby ste porazili celé vojsko Chaldejov, ktoré bojuje proti vám, a zostalo by z nich niekoľko ranených mužov, každý by sa zdvihol vo svojom stane a ohňom by spálili toto mesto.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Lebo keby ste aj pobili všetko vojsko Chaldejov, ktorí bojujú proti vám, a zostali by z nich iba ranení muži, prebodnutí, tí by povstali každý vo svojom stáne a spálili by toto mesto ohňom.
Slovenská Biblia 1936

10
A keby ste pobili aj celé vojsko Chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a ostali by z nich len niekoľkí ťažko ranení mužovia, všetci by povstali vo svojich stanoch a spálili by toto mesto.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
I keby ste porazili celé vojsko Chaldejcov, ktorí bojovali proti vám, že by neostali u nich iba ranení chlapi: zdvihne sa každý vo svojom stane a spália ohňom toto mesto.“
Slovenská Biblia Katolícky