A A A A A
Jeremiáš 18
1
Slová, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2
"Choď ihneď do hrnčiarovho domu, tam ti poviem svoje slová."
3
Zišiel som teda k hrnčiarovi, ktorý práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2
Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová.
3
Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu; práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hospodina povediac:
2
Vstaň a sídeš do domu hrnčiarovho, a tam ti dám počuť svoje slová.
3
A sišiel som do domu hrnčiarovho. A hľa, práve robil prácu na kruhoch.
Slovenská Biblia 1936

1
Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2
Vstaň, choď do hrnčiarovho domu, a tam ti oznámim svoje slová.
3
Nato som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi:
2
„Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam ti oznámim svoj rozkaz.“
3
Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.
Slovenská Biblia Katolícky