A A A A A
Jeremiáš 18
18
Ľudia povedali: "Poďte, rozmyslime si, čo máme urobiť s Jeremiášom! Veď ešte budú kňazi, čo nás budú viesť, budú múdri ľudia, čo nám budú radiť, a proroci, ktorí budú hlásať slovo. Poďte, vymyslime obvinenie proti nemu, nevenujme pozornosť jeho slovám!"
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Povedali: Poďte a vymyslime nejaké plány proti Jeremiášovi. Veď u kňaza nezanikla múdrosť ani rada u mudrca, ani reč u proroka. Poďte, porazíme ho jazykom.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
A povedali: Poďte a vymyslime nejaké výmysly proti Jeremiášovi, lebo nezahynie zákon od kňaza a rada od múdreho ani slovo od proroka. Poďte a porazme ho jazykom a nepozorujme na niktoré jeho slová!
Slovenská Biblia 1936

18
Vtedy povedali: Poďte, zosnujme úklady proti Jeremiášovi, lebo nezanikne učenie u kňaza, ani rada u múdreho, ani slovo u proroka. Poďte, porazme ho jazykom, a nevšímajme si ani jedno jeho slovo.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
I povedali: „Poďte a zosnujme proti Jeremiášovi plány! Veď u kňaza nezhynul zákon ani u mudrca rada, ani u proroka reč. Poďte, porazme ho jazykom a nedbajme na jeho slová!“
Slovenská Biblia Katolícky