A A A A A
Jeremiáš 18
14
Vari zmizne sneh z libanonských skalísk v poliach? Vari vyschnú vody z cudzích krajín, chladné, žblnkajúce?
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Môže sa zo skaly Sirjónu stratiť libanonský sneh? Vyschnú azda tieto cudzie, studené a zurčiace vody?
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Či aj opustí niekto, odíduc od skaly na poli, čistú vodu zo snehu Libanona? Či sa azda zahubia cudzie vody studené, tečúce?
Slovenská Biblia 1936

14
Či sneh Libanonu opustí bralá Sirjónu? Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Či sa zo skaly stratí prsť, z Libanonu sneh? Či vyschnú z pohorí vody, chladné, žblnkotajúce?
Slovenská Biblia Katolícky