A A A A A
Jeremiáš 18
13
Preto hovorí Jahve: Pýtajte sa medzi inými národmi, kto počul čosi podobné? Môj drahý izraelský ľud spáchal čosi hrozné.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Toto hovorí Hospodin: Spýtajte sa národov, či niekto počul čosi podobné. Hroznú vec urobila panna Izrael.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Preto takto hovorí Hospodin: Nože sa pýtajte medzi národami, kto kedy slýchal také veci? Veľkú vec hroznú spáchala panna Izraelova!
Slovenská Biblia 1936

13
Preto takto vraví Hospodin: Opytujte sa medzi národmi, kto počul niečo podobné! Hrôzostrašnú vec spáchala panna Izrael.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Nuž toto hovorí Pán: „Spytujteže sa národov, kto počul čosi podobné? Čosi hrozného spáchala panna Izraelova.
Slovenská Biblia Katolícky