A A A A A
Izaiáš 64
1
ako keď oheň zapáli raždie, ako keď oheň rozvíri vodu do varu — aby si dal poznať svoje meno svojim nepriateľom, pred tvojou tvárou by sa triasli národy!
2
Keď si konal hrozné a nečakané skutky, (keď si zostúpil, pred tvojou tvárou vrchy sa triasli).
3
Nikdy to nepočuli, nikdy to uši neslýchali, ani oči nevideli, aby Boh, okrem teba, konal niečo také v prospech tých, čo dúfajú v neho.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
ako keď oheň spaľuje raždie a zovrie vodu, aby si dal poznať tvoje meno svojim nepriateľom. Nech sa trasú pred tebou národy.
2
Keď si robil divy, neočakávali sme ich a zostúpil si, pred tebou sa vrchy rozliali.
3
Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, žeby iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Oj, aby si roztrhol nebesia a sostúpil, aby sa pred tvojou tvárou rozplynuly vrchy!
2
Jako čo oheň zapaľuje raždie, jako vrie voda od ohňa, aby si tak dal poznať svojim protivníkom svoje meno, aby sa národy triasly pred tvojou tvárou,
3
jako keď si činil strašné veci, jakých sme nečakali! Sostúpil si; pred tvojou tvárou rozplynuly sa vrchy.
Slovenská Biblia 1936

1
Ako oheň zapaľuje raždie, ako oheň privádza do varu vodu - tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa Tvojej prítomnosti báli národy.
2
Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred Tebou.
3
Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Ako keď oheň páli raždie a voda vrie od ohňa, aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať, nech sa trasú pred tvojou tvárou (ich) národy.
2
Keď si robil divy, zostúpil si, hoc sme nečakali, pred tvojou tvárou sa triasli vrchy.
3
Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú.
Slovenská Biblia Katolícky