A A A A A
Izaiáš 64
9
Tvoje sväté mestá sa stali púšťou, púšťou sa stal Sion, pustatinou Jeruzalem.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Tvoje sväté mestá sa stali púšťou, Sion sa stal púšťou a Jeruzalem rumoviskom.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Nehnevaj sa, Hospodine, až príliš ani nepamätaj navždy na neprávosť! Hľa, pohliadni, prosíme, všetci sme tvojím ľudom.
Slovenská Biblia 1936

9
Tvoje sväté mestá stali sa púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalem úžasnou pustatinou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Tvoje sväté mestá ostali púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalem sa stal pustatinou.
Slovenská Biblia Katolícky