A A A A A
Izaiáš 64
8
Jahve, nehnevaj sa tak hrozne, nespomínaj si na hriechy bez prestania. Pozri, veď my všetci sme tvoj ľud!
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj už viac vinu. Hľa, pozri, všetci sme tvoj ľud.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Ale teraz, ó, Hospodine, ty si náš Otec; my sme hlinou, a ty si naším tvorcom, a dielom tvojej ruky sme my všetci.
Slovenská Biblia 1936

8
Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi a nespomínaj na hriech naveky; hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud.
Slovenská Biblia Katolícky