A A A A A
Izaiáš 64
2
Keď si konal hrozné a nečakané skutky, (keď si zostúpil, pred tvojou tvárou vrchy sa triasli).
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Keď si robil divy, neočakávali sme ich a zostúpil si, pred tebou sa vrchy rozliali.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Jako čo oheň zapaľuje raždie, jako vrie voda od ohňa, aby si tak dal poznať svojim protivníkom svoje meno, aby sa národy triasly pred tvojou tvárou,
Slovenská Biblia 1936

2
Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred Tebou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Keď si robil divy, zostúpil si, hoc sme nečakali, pred tvojou tvárou sa triasli vrchy.
Slovenská Biblia Katolícky