A A A A A
Izaiáš 64
10
Náš svätý a nádherný chrám, kde ťa chválievali naši otcovia, vyhorel do tla. Všetko, čo nám bolo drahé, zostalo zboreniskom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Náš svätý a slávny dom, v ktorom ťa chválili naši otcovia, stal sa zhoreniskom a všetko, čo nám bolo milé, stalo sa zbúraniskom.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Mestá tvojej svätosti sú obrátené na púšť, Sion je púšťou, a Jeruzalem pustinou;
Slovenská Biblia 1936

10
Náš svätý a slávny dom, kde Ťa otcovia naši oslavovali, stal sa korisťou ohňa, a všetko, čo nám bolo vzácne, leží v troskách.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Náš svätý a nádherný chrám, kde ťa chválievali naši otcovia, stal sa korisťou ohňa; všetko, čo nám bolo drahé, ostalo zboreniskom.
Slovenská Biblia Katolícky