A A A A A
Izaiáš 62
1
Z lásky k Sionu nemôžem mlčať, z lásky k Jeruzalemu sa nemôžem uspokojiť, kým jeho právo nevzíde ako žiara a jeho spása nevzbĺkne ako pochodeň.
2
Potom národy uvidia víťazstvo tvojich práve a všetci králi uzrú tvoju slávu, vtedy dostaneš nové meno, ktoré ti určia Jahveho ústa.
3
Budeš vencom slávy v Jahveho rukách, kráľovskou korunou v ruke svojho Boha.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Kvôli Sionu nebudem mlčať a kvôli Jeruzalemu nebudem ticho, kým nevyjde ako jas jeho spravodlivosť a jeho spása nezažiari ako fakľa.
2
Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hospodinove ústa.
3
Budeš nádhernou korunou v ruke Hospodina, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravedlivosť ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa.
2
A tak uvidia národy tvoju spravedlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove.
3
A budeš korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha.
Slovenská Biblia 1936

1
Kvôli Sionu nemôžem mlčať, kvôli Jeruzalemu sa neviem upokojiť, pokiaľ jeho ospravedlnenie nevzíde ako žiara a jeho záchrana nevzplanie ako fakľa.
2
Potom uvidia národy tvoje ospravedlnenie a všetci králi tvoju slávu. Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.
3
Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa.
2
Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa.
3
Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.
Slovenská Biblia Katolícky