A A A A A
Izaiáš 62
9
lež tí, čo žali obilie, budú ho jesť a budú chváliť Jahveho, tí, čo oberali hrozno, budú piť víno v nádvoriach mojej svätyne."
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hospodina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Ale tí, ktorí ho spratali, ho budú jesť a budú chváliť Hospodina, a tí, ktorí ju shromaždili, ju budú piť v sieňach mojej svätosti.
Slovenská Biblia 1936

9
Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť Hospodina; a tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Len tí, čo zbierali, budú ho jesť a budú chváliť Pána, len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne.“
Slovenská Biblia Katolícky