A A A A A
Izaiáš 62
7
neustávajte a nedajte mu pokoja, kým neobnoví Jeruzalem a neurobí ho chválou celej zeme!
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!
Slovenská Biblia 1936

7
Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Nedajte mu pokoja, kým nepostaví, kým neurobí Jeruzalem ozdobou na zemi!
Slovenská Biblia Katolícky