A A A A A
Izaiáš 62
5
Lebo ako mládenec si berie pannu, tak teba si vezme ten, čo ťa znovu zbuduje; ako ženích má radosť zo svojej nevesty, tak tvoj Boh bude mať radosť z teba.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Lebo jako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a jako sa ženích raduje svojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Bôh.
Slovenská Biblia 1936

5
Lebo ako mládenec sa žení s pannou, tak sa ožení tvoj Staviteľ s tebou; a ako sa ženích teší z nevesty, tešiť sa bude z teba tvoj Boh.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh.
Slovenská Biblia Katolícky