A A A A A
Izaiáš 62
2
Potom národy uvidia víťazstvo tvojich práve a všetci králi uzrú tvoju slávu, vtedy dostaneš nové meno, ktoré ti určia Jahveho ústa.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hospodinove ústa.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
A tak uvidia národy tvoju spravedlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove.
Slovenská Biblia 1936

2
Potom uvidia národy tvoje ospravedlnenie a všetci králi tvoju slávu. Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa.
Slovenská Biblia Katolícky