A A A A A
Izaiáš 59
20
príde ako vykupiteľ Siona pre všetkých z Jakuba, ktorí sa odvrátia od svojich zločinov. Jahveho výrok.
Slovenská Biblia Botekov 2015

20
K Sionu príde ako vykupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi odvrátili od hriechu — znie výrok Hospodina.
Slovenská Biblia SEB 2007

20
A prijde Sionu vykupiteľ a tým, ktorí sa obrátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

20
Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku - znie výrok Hospodinov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

20
Ale príde ako spasiteľ k Sionu a k tým, čo sa z Jakuba vrátia od hriechu - hovorí Pán.
Slovenská Biblia Katolícky