A A A A A
Izaiáš 59
19
Od západu budú mať v úctivosti Jahveho meno a Jahveho slávu od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, nad ktorou sa vznáša Jahveho dych,
Slovenská Biblia Botekov 2015

19
Hospodinovho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hospodinov dych.
Slovenská Biblia SEB 2007

19
A tak sa budú báť mena Hospodinovho od západu a od východu slnca jeho slávy. Keď prijde protivník hoci jako rieka, Duch Hospodinov ho zaženie.
Slovenská Biblia 1936

19
Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

19
Budú sa báť mena Pánovho od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, ktorú ženie Pánov dych.
Slovenská Biblia Katolícky