A A A A A
Izaiáš 59
18
Odplatí im podľa skutkov, hnevom svojim protivníkom, trestom svojim nepriateľom. Aj ostrovom dá ich odplatu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Odplatí im podľa skutkov, hnevom svojim nepriateľom a hanbou svojim protivníkom. Aj ostrovom odplatí za ich skutky.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Podľa zásluh, podľa zásluh odplatí prchlivosťou svojim protivníkom, odplatu dá svojim nepriateľom, aj ostrovom zaplatí to, čo zaslúžily.
Slovenská Biblia 1936

18
Odplatí celkom podľa skutkov: svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou; aj ostrovom dá odplatu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Podľa činov im odplatí, hnev jeho nepriateľom, odplatu protivníkom! Ostrovom odplatí činy.
Slovenská Biblia Katolícky