A A A A A
Izaiáš 59
17
Odial sa spravodlivosťou ako pancierom, na hlavu si dal prilbu spásy, odel si šat pomsty, zahalil sa plášťom horliaceho hnevu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Zaodel sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave. Obliekol sa do rúcha pomsty a ako plášťom sa zaodel horlivosťou.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A obliekol spravedlivosť ako pancier a lebku spasenia položil na svoju hlavu, obliekol sa v rúcho pomsty jako v sukňu a odial sa horlivosťou jako plášťom.
Slovenská Biblia 1936

17
Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Odial sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave, ako odev obliekol si rúcho pomsty, horlivosťou sa ako plášťom zahalil.
Slovenská Biblia Katolícky