A A A A A
Izaiáš 59
15
Tak je pravda opustená a tí, čo sa vyhýbajú zlu, sú pokladaní za bláznova. Jahve to videl a nepáčilo sa mu, že niet spravodlivosti.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Chýba pravda a kto sa vyhýba zlu, stáva sa korisťou. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že niet práva.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
A tak vystala pravda, a ten, kto vyhýba zlému, vystavuje sa lúpeži. A Hospodin vidí, a je to zlé v jeho očiach, že nieto súdu.
Slovenská Biblia 1936

15
Pravda chýba; kto odstupuje od zlého, býva olúpený.Hospodin to videl, a nepáčilo sa Mu, že nieto práva.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Takto vystala poctivosť a kto sa stráni zla, býva olúpený. Pán to videl a nepáčilo sa mu, že práva nieto.
Slovenská Biblia Katolícky