A A A A A
Izaiáš 59
14
Tak zatláčajú právo do pozadia a spravodlivosť musí stáť obďaleč, lebo pravda kríva na námestí a statočnosť ta nesmie vstúpiť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Právo je zatlačené do úzadia a spravodlivosť stojí bokom, naozaj, pravda sa potkýna na ulici a statočnosť nemôže vstúpiť.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
takže súd musel ustúpiť nazpät a spravedlivosť stojí zďaleka, lebo pravda klesla na ulici, a statočná priamosť nemôže vojsť.
Slovenská Biblia 1936

14
Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístup.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Tak je právo zahnané späť a spravodlivosť stojí obďaleč, áno, poctivosť padá na ulici a priamosť vkročiť nevládze.
Slovenská Biblia Katolícky