A A A A A
Izaiáš 59
13
proti Jahvemu sme sa vzbúrili, zapreli sme ho, prestali sme nasledovať svojho Boha, vo svojej mysli sme počali a uvážili lož a šírili sme ju urážlivými a odbojnými slovami.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Vzbura a zapieranie Hospodina, odklon od nasledovania nášho Boha, násilné a odbojné reči, výmysly a prejavy zo srdca plného lži.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Robili sme neverne jako odpadlíci a luhali sme Hospodinovi, odvrátili sme sa nenasledujúc svojho Boha, hovorili sme útisk a odpadnutie, vymýšľali a vraveli sme lživé reči zo srdca,
Slovenská Biblia 1936

13
Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi, odvrátili sme sa od nášho Boha, hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
nevernosť a klamstvo proti Pánovi, odpad od nasledovania Boha, reči násilné a odbojné, myslenie lživých rečí v srdci.
Slovenská Biblia Katolícky