A A A A A
Izaiáš 59
10
Ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ľudia bez očí, potkýname sa na poludnie ako za súmraku, ako mŕtvi v pustom podsvetí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo nemá oči, na poludnie sa potkýname ako za súmraku a medzi zdravými sme ako mŕtvi.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Hmatáme jako slepí stenu; šmátrame jako tí, ktorí nemajú očí; potkýnajúc sa na poludnie klesáme jako za mraku; medzi zdravými sme jako mŕtvi.
Slovenská Biblia 1936

10
Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa potkýname ako za súmraku, medzi zdravými sme ako mŕtvi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Ako slepí ohmatávame múr a tápeme ako ten, kto nemá oči, napoludnie sa potkýname ako v tme; hoci silní, ako mŕtvi sme.
Slovenská Biblia Katolícky