A A A A A
Izaiáš 59
1
Nie, Jahveho ruka nie je prikrátka, že by nemohol zachrániť, ani nie je hluchý, že by nemohol počuť,
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Pozri, ruka Hospodina nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť, ani jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť;
Slovenská Biblia 1936

1
Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul!
Slovenská Biblia Katolícky