A A A A A
Izaiáš 44
1
Počúvaj ma teraz, Jakub, môj sluha, Izrael, ktorého som si vyvolil.
2
Takto hovorí Jahve, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa stvárňuje od narodenia, ktorý ti pomáha: Neboj sa, môj sluha, Jakub, Ješurun, ktorého som si vyvolil.
3
Lebo vylejem vody na smädnú zem a potoky na vyschnutú pôdu; vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoje deti,
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Teraz počúvaj, Jákob, môj služobník, Izrael, ktorého som si vyvolil.
2
Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten čo ťa stvárnil a od matkinho lona ti pomáha. Neboj sa môj služobník, Jákob, Ješurún, korého som si vyvolil.
3
Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A tak teraz počuj, Jakobe, môj služobníku, a Izraelu, ktorého som si vyvolil!
2
Takto hovorí Hospodin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života matky a pomáha ti: Neboj sa, môj služobníku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vyvolil,
3
lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä a svoje požehnanie na tvojich potomkov,
Slovenská Biblia 1936

1
Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil;
2
takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil,
3
lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil.
2
Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: „Neboj sa, sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil!
3
Veď rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy.
Slovenská Biblia Katolícky