A A A A A
Izaiáš 44
7
Kto je ako ja? Nech predstúpi, nech to vyhlási a dokáže mi to; odvtedy, čo som založil večný ľud, nech povie, čo sa deje a nech oznámi, čo sa má stať.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Kto je ako ja, nech sa ozve, nech mi to oznámi a predostrie. Kto oznámil budúcnosť oddávna? Nech mu len ohlásia to, čo príde.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to predloží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prijde, nech im oznámia!
Slovenská Biblia 1936

7
A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Kto je ako ja, nech stojí a nech volá, nech to oznámi, nech mi to predloží! Kto zvestúva oddávna budúcnosť? - A to, čo má prísť, nech nám oznámia!
Slovenská Biblia Katolícky