A A A A A
Izaiáš 44
6
Takto hovorí Jahve, kráľ Izraela, Jahve Cebaot, jeho vykupiteľ: Ja som Prvý a ja som Posledný, okrem mňa Boha niet.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov: Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Takto hovorí Hospodin, Kráľ Izraelov, a jeho vykupiteľ, Hospodin Zástupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha
Slovenská Biblia 1936

6
Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: „Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha.
Slovenská Biblia Katolícky