A A A A A
Izaiáš 44
5
Tento povie: Ja som Jahveho, iný sa bude volať Jakubovým menom. Tento si napíše na ruku: "Ja som Jahveho" a k menu si pridá: Izrael.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Jeden hovorí: patrím Hospodinovi, druhý sa nazve menom Jákoba, iný napíše rukou: Hospodinov a nazve sa menom Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Tento povie: Ja som Hospodinov, a tamten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hospodinovi a pridá si meno Izrael.
Slovenská Biblia 1936

5
Tamten povie: Som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku: Hospodinov, a dá si čestné meno Izrael.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Tento hovorí: »Pánov som« a tamten volá v mene Jakuba, tento si píše: »Pánov« na ruku a menom Izraela sa nazýva.“
Slovenská Biblia Katolícky