A A A A A
Izaiáš 44
24
Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárnil od narodenia: Ja som Jahve, ktorý som stvoril všetko, ja sám som napäl oblohu, rozprestrel som zem, nik mi nepomáhal.
Slovenská Biblia Botekov 2015

24
Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od matkinho lona. Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha?
Slovenská Biblia SEB 2007

24
Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci;
Slovenská Biblia 1936

24
Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

24
Toto hovorí Pán, ktorý ťa vykúpil a ktorý ťa formoval od materského lona: „Ja som Pán, čo som všetko stvoril, nebesá som sám roztiahol, zem som rozprestrel vlastnou mocou.
Slovenská Biblia Katolícky