A A A A A
Izaiáš 44
23
Kričte od radosti, nebesia, lebo to je Jahveho dielo! Ozývajte sa radosťou, hlbiny zemské, zaznejte piesňami, vrchy, aj vy, lesy, so všetkými svojimi stromami! Lebo Jahve vykúpil Jakuba, na Izraelovi ukázal svoju slávu!
Slovenská Biblia Botekov 2015

23
Jasajte nebesá, lebo Hospodin to urobil. Jasajte hlbiny zeme, s jasotom zaznejte vrchy, les a všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vyslobodil Jákoba a v Izraelovi sa oslávil.
Slovenská Biblia SEB 2007

23
Plesajte, nebesia, lebo to učinil Hospodin! Pokrikujte radostne, spodiny zeme! Jasajte s plesotom, vrchy, hora i všetky stromy, ktoré sú v nej, lebo Hospodin vykúpil Jakoba a v Izraelovi sa nádherne oslávil!
Slovenská Biblia 1936

23
Plesajte, nebesá, lebo Hospodin to učinil, jasajte, hlbiny zeme! Prepuknite v plesanie, vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

23
Plesajte, nebesá, veď Pán to spravil; jasajte, hlbiny zeme, plesaním zaznejte, vrchy, les a všetko stromovie v ňom, pretože Pán vykúpil Jakuba, preslavuje sa na Izraelovi.
Slovenská Biblia Katolícky