A A A A A
Izaiáš 44
22
Tvoje hriechy som rozohnal ako hmlu a tvoje previnenia ako mračno; vráť sa ku mne, veď som ťa vykúpil!
Slovenská Biblia Botekov 2015

22
Zotriem tvoje zločiny ako oblak a ako mrak tvoje previnenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil.
Slovenská Biblia SEB 2007

22
Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!
Slovenská Biblia 1936

22
Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

22
Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.
Slovenská Biblia Katolícky