A A A A A
Izaiáš 44
2
Takto hovorí Jahve, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa stvárňuje od narodenia, ktorý ti pomáha: Neboj sa, môj sluha, Jakub, Ješurun, ktorého som si vyvolil.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten čo ťa stvárnil a od matkinho lona ti pomáha. Neboj sa môj služobník, Jákob, Ješurún, korého som si vyvolil.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Takto hovorí Hospodin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života matky a pomáha ti: Neboj sa, môj služobníku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vyvolil,
Slovenská Biblia 1936

2
takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: „Neboj sa, sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil!
Slovenská Biblia Katolícky