A A A A A
Izaiáš 44
18
Títo ľudia nevedia a nechápu, oči majú zaslepené, že nevidia, myseľ majú zastretú, že nechápu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Nevedia a nechápu, lebo neschopné sú ich oči, aby videli a ich srdcia, aby chápali.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Nevedia ani nechápu, lebo zaslepil ich oči, aby nevideli, ich srdcia, aby nerozumeli.
Slovenská Biblia 1936

18
Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Nevedia a nechápu, lebo majú zaslepené oči, že nevidia a ich srdcia nechápu.
Slovenská Biblia Katolícky