A A A A A
Izaiáš 44
15
Ľuďom sa hodia na palivo: vezme z nich na ohrev, spraví si oheň na pečenie chleba. Ba aj boha si z neho vyrobí a hádže sa pred ním na tvár, vyrobí si modlu a klania sa jej.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Drevo slúži človeku ako palivo, vezme z neho a zohreje sa, založí oheň a napečie chlieb; aj boha z neho urobí a klania sa mu, urobí modlu a uctieva ju.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
A je človekovi na palivo, a vezmúc z toho zohreje sa, i prikladá a pečie chlieb i spraví si boha a klania sa, urobí z toho rytinu a kľaká pred ňou.
Slovenská Biblia 1936

15
Potom poslúži človeku ako palivo; zoberie si z neho a zohreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb; aj boha zhotoví z neho a pokloní sa; spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
A bude človeku na palivo, vezme z neho a zohreje sa, áno, zapáli a napečie chleba, aj boha z neho spraví a klania sa mu, urobí modlu a korí sa jej.
Slovenská Biblia Katolícky