A A A A A
Izaiáš 44
13
Rezbár natiahne mieru, olovkom načrtne podobu, dlátom vyrezáva a kružidlom zameriava, až vytvorí podobu človeka, krásneho smrteľníka, aby mohol stáť v chráme.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Tesár naťahuje šnúru, vymeriava drevo, vyznačuje obrysy, zakresľuje kružidlom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol prebývať v chráme.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Kreše kusy dreva; ťahá šnúru; označuje to tužkou; robí to rezákmi a značí to kružidlom; spraví to jako čo by podobu muža, jako ozdobu človeka, aby to sedelo doma.
Slovenská Biblia 1936

13
Tesár šnúrou meria drevo a obkresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje; urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Majster dreva rozťahuje mieru a zakresľuje rydlom, vypracúva kresačkou a obkresľuje kružidlom; i urobí z toho obraz muža, ako skvost človeka, čo má bývať v dome.
Slovenská Biblia Katolícky