A A A A A
Izaiáš 44
12
Kováč vyrába dláto na žeravom uhlí, stvárňuje ho kladivom, pracuje na ňom svojou silnou rukou. Pritom vyhladne a ustane, vysmädne a unaví sa.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Kováč kuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho mocným ramenom. Vyhladne pritom a vysilí sa, nepije vodu a unaví sa.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí formuje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, pri čom je i hladný, až nieto sily; nepije vody a ustáva.
Slovenská Biblia 1936

12
Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju formuje; kuje ju svojím silným ramenom; pritom vyhladne, tak že ani silu nemá, nepije vodu a unaví sa.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Majster železa ostrí dláto a pracuje uhlím, stvárňuje kladivami, utvára svojím mocným ramenom. Ak vyhladne, vysilí sa, ak nepije vodu, omdlie.
Slovenská Biblia Katolícky