A A A A A
Izaiáš 28
1
Beda Samárii, pyšnému vencu efraimských opilcov, vädnúcemu kvetu skvostnej nádhery, ktorá sa vypína nad úrodnou dolinou; beda tým, čo ležia opití vínom!
2
Pozrite: muž mocný a udatný, poslaný Pánom, ako víchor nesúci ľadovec, ako ničivá búrka, ako príval veľkých dravých vôd hádže všetko na zem svojou mocnou rukou.
3
Nohami bude pošliapaný pyšný veniec efraimských opilcov,
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Beda pyšnej korune opilcov Efrajimu, jeho preslávenej kráse, zvädnutej ako kvet, ktorá je na hlave úrodného údolia ovládaného vínom.
2
Pozrite, Pán má kohosi silného a mocného, podobného lejaku s ľadovcom a ničivej víchrici, je ako príval mohutných zaplavujúcich vôd; Pán ho vrhol na zem.
3
Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efrajimu,
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Beda Samárii, korune pýchy opilcov Efraima, a vädnúcemu kvetu, kráse, ktorou sa zdobí, korune, ktorá je na hlave žírneho údolia porazených od vína!
2
Hľa, Pán má mocného a silného, ktorý prijde jako príval kamenca, jako zhubný víchor nákazlivý, jako príval mohutných vôd zaplavujúcich, složí ju rukou na zem.
3
Nohami bude zašliapaná, koruna pýchy opilcov Efraimových.
Slovenská Biblia 1936

1
Beda pyšnej korune opilcov Efrajima, vädnúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia patriaceho tým, ktorých víno ovláda!
2
Kohosi silného a mocného má Pán; ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných, zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou.
3
Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efrajima
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvädnutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom.
2
Hľa, kohos’ mocného a silného má Pán. Ako ľadovec, zhubný víchor, ako príval veľkých, dravých vôd zhodí na zem násilím.
3
Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu.
Slovenská Biblia Katolícky