A A A A A
Izaiáš 28
9
Koho chce prorok učiť múdrosti? Kto pochopí, čo počuje? Sú to vari deti, práve odkojené, dojčatá, práve odtrhnuté od pŕs?
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Koho chce viesť k poznaniu?
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Kohože bude vyučovať známosti a koho má osvietiť, aby rozumel zvesti? Či azda odlúčených od mlieka, odtrhnutých od pŕs?
Slovenská Biblia 1936

9
Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom, od pŕs odlúčeným?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
„Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od pŕs?
Slovenská Biblia Katolícky